Macau thay đổi du ngoạn, khôi phục thủ phủ casino sau đại dịch dianeperfectfragrance.shop

Được xem là “Las Vegas châu Á”, Macau (Trung Quốc) triệu tập khôi phục lại thị trường casino từ đó mang đến tác động tích cực cho nền phượt sau đại dịch.